Schoolbrochure

 

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen.

Klik op het oranje icoontje hiernaast om te downloaden.

 

Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan.

 

In het tweede deel vind je het pedagogisch project en enkele praktische zaken.

 

In het derde deel vind je het eigenlijke reglement dat o.a. bestaat uit de engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift basisonderwijs, onderwijs aan huis, orde- en tuchtmaatregelen, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, leefregels, revalidatie en privacy.

 

Belangrijk is ook de bundel onderwijsregelgeving.  Klik hier voor de brochure onderwijsregelgeving...

 

 

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het volledige schoolreglement.